Karen Gomyo performs with the Sacramento Philharmonic & Opera on Saturday Oct. 8.
Karen Gomyo performs with the Sacramento Philharmonic & Opera on Saturday Oct. 8. Courtesy of Sacramento Philharmonic & Opera
Karen Gomyo performs with the Sacramento Philharmonic & Opera on Saturday Oct. 8. Courtesy of Sacramento Philharmonic & Opera