Lynne Wintersteller as Dolly Levi in “Hello, Dolly!”
Lynne Wintersteller as Dolly Levi in “Hello, Dolly!” Kevin Graft
Lynne Wintersteller as Dolly Levi in “Hello, Dolly!” Kevin Graft