The I Street Bridge that spans the Sacramento River and connects Sacramento and West Sacramento is seen in 2012.
The I Street Bridge that spans the Sacramento River and connects Sacramento and West Sacramento is seen in 2012. Hector Amezcua Sacramento Bee file
The I Street Bridge that spans the Sacramento River and connects Sacramento and West Sacramento is seen in 2012. Hector Amezcua Sacramento Bee file