Louis Thompson
Louis Thompson Sacramento County Sheriff’s Department
Louis Thompson Sacramento County Sheriff’s Department

UPDATE: Missing 81-year-old man found safe, sheriff’s department reports

January 10, 2015 04:59 PM