White House press Secretary Sean Spicer speaks during the daily White House briefing, Monday, Jan. 23, 2017, in the briefing room of the White House in Washington.
White House press Secretary Sean Spicer speaks during the daily White House briefing, Monday, Jan. 23, 2017, in the briefing room of the White House in Washington. Pablo Martinez Monsivais The Associated Press
White House press Secretary Sean Spicer speaks during the daily White House briefing, Monday, Jan. 23, 2017, in the briefing room of the White House in Washington. Pablo Martinez Monsivais The Associated Press