Eastern Washington rallies to defeat Sacramento State football

September 26, 2015 11:20 PM